Meno:Jakub
Priezvisko:Vaňo
Názov:Plne homomorfné šifrovacie schémy
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:plne homomorfné šifrovanie, FHE, bootstrapping, škálovanie rozsahu, chimérická schéma
Abstrakt:V tejto práci predstavujeme niektoré z plne homomorfných šifrovacích schém z hľadiska kryptoanalytickej odolnosti, výkonu a praktickej použiteľnosti. Konkrétne sa zameriavame na Gentryho plne homomorfnú schému nad mriežkami, chimérickú schému prezentovanú Gentrym a Halevim, a schému založenú na škálovaní rozsahu prezentovanú Brakerskim, Gentrym a Vaikuntanathanom.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf