Meno:Viktor
Priezvisko:Tomkovič
Názov:Vizualizácia stromových dátových štruktúr
Vedúci:Jakub Kováč
Rok:2012
Kľúčové slová:vizualizácia, ADŠ, algoritmy a dátové štruktúry, union-find, stringológia, lexikografický strom, trie, sufixový strom
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá vizualizáciou dátových štruktúr. Nadväzuje na bakalársku prácu Jakuba Kováča (2007) a rozvíja kompiláciu o ďalšie dátové štruktúry. V prvej časti sme tieto dátové štruktúry, konkrétne union-find, lexikografický strom a sufixový strom, definovali a konkrétne algoritmy popísali. V druhej časti sme spravili návrh aplikácie a popísali implementáciu. Práca je prehľadom dátových štruktúr s priloženým Java appletom na CD ako pomôckou pri vizualizácií.

Súbory bakalárskej práce:

tomkovic-vizualizacia-ads.pdf
tomkovic-vizualizacia-ads.zip