Meno:Martin
Priezvisko:Kolínek
Názov:Implementation of selected routing algorithms for navigation
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:navigácia, plánovanie trasy, OpenStreetMap
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá tvorbou niekoľkých programov, ktorých úlohou je demonštrovať algoritmy na plánovanie trasy pre účely navigácie. Ako mapové podklady využíva dáta z projektu OpenStreetMap.

Súbory bakalárskej práce:

bach.pdf
code.tgz