Meno:Michal
Priezvisko:Petrucha
Názov:Data Structures for Whole-Genome Alignments
Vedúci:Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:zarovnanie, celogenómové zarovnanie, mapovanie pozícií, mapovanie regiónov, rank, select
Abstrakt:V tejto práci navrhujeme dátové štruktúry na uchovávanie zarovnaní genómov viacerých organizmov. Cieľom je efektívne mapovať pozície a regióny z jedného genómu na iný na základe ich evolučných vzťahov. V práci opisujeme niekoľko známych dátových štruktúr, ktoré umožňujú vykonávať operácie rank a select na binárnych reťazcoch a využívame tieto operácie na navrhnutie riešenia nášho problému. Toto riešenie sme taktiež naimplementovali a odmerali jeho efektivitu na skutočných údajoch, pričom sme porovnali viaceré varianty tejto implementácie. V porovnaní s existujúcim nástrojom na mapovanie liftOver naša implementácia mapuje pozície efektívnejšie, ale potrebuje viac času na inicializáciu.

Súbory bakalárskej práce:

preprint.pdf
implementation.tar.gz