Meno:Tomáš
Priezvisko:Kuzma
Názov:Vektorizácia rastrového obrázka použitím evolučných algoritmov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:vektorizácia obrazu, stochastický hill-climbing, evolučné algoritmy
Abstrakt:Problém nájdenia vektorovej aproximácie rastrového obrazu, ktorý obsahuje prevažne plynulé prechody alebo je fotografického pôvodu, je predmetom pre- biehajúceho výskumu, ktorý doteraz priniesol hneď niekoľko rôznych efektív- nych techník na riešenie tohto problému; v tejto práci predstavíme stochastický prístup k jeho riešeniu inšpirovaný evolučnými algoritmami, založený na metó- de zvanej hill-climbing. Ďalej poskytneme rozšíriteľnú, modulárnu referenčnú implementáciu založenú na platforme JavaTM, ktorá sa dá použiť na ďalší vý- skum v tejto oblasti, a kompletné grafické používateľské rozhranie.

Súbory bakalárskej práce:

thesis-print.pdf
sources.tgz