Meno:Matej
Priezvisko:Vince
Názov:Špecifikácia a implementácia vyvážených stromov v Peanovej aritmetike
Vedúci:Mgr. Ján Kľuka
Rok:2007
Kľúčové slová:červeno-čierne stromy, 2-3 stromy, CL
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá 2-3 stromami a červeno-čiernymi stromami. Implemetuje tieto dátové štruktúry a rovnako aj základné operácie používané na prácu so stromami: príslušnosť k stromu, vkladanie prvku a odoberanie prvku. Obsahuje aj formálnu špecifikáciu týchto operácií, môže mať teda východiskovú pozíciu pri verifikácii ich implementácie. Práca tiež môže slúžiť na rozšírenie výučby deklaratívneho programovania.

Súbory bakalárskej práce:

Matej Vince - Bakalarska praca.pdf