Meno:Bruno
Priezvisko:Cuc
Názov:Systém na distribuovanie výpočtov pomocou internetového prehliadača
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:javascript, volunteer computing
Abstrakt:V práci sme navrhli systém, ktorý slúži na distribuovanie výpočtov veľkému množstvu klientov, za účelom výpočtu nejakého ťažkého problému (hľadanie kolízii v hašhovacej funkcií hrubou silou a pod.). Program, ktorý bude vykonávať výpočet u klienta beží v internetovom prehliadači a je napísaný v JavaScripte. Pomocou tohto systému budú môcť prevádzkovatelia internetových stránok distribuovať namiesto reklamy program, ktorý využíva výpočtovú silu klientskeho počítača.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
bakalarkaDemo.tar.gz