Meno:Kamil
Priezvisko:Bulko
Názov:Niektoré vlastnosti signovaných grafov
Vedúci:RNDr. Edita Rollová, PhD.
Rok:2013
Kµúčové slová:graf, signovaný graf, izomorfizmus, algoritmus
Abstrakt:V tejto práci sa zameriavame na ąpeciálnu nadtriedu grafov nazývaných signované grafy. Ide o grafy s kladnými a zápornými znamienkami na hranách. ©tudujeme rozdiely medzi nimi, skúmame kedy sú dva signované grafy ekvivalentné a kedy izomorfné. Napokon navrhujeme a rozoberáme algoritmus, ktorý hµadá izomorfizmus daných signovaných grafov.

Súbory bakalárskej práce:

software.zip
bp.pdf