Meno:Lukáš
Priezvisko:Poláček
Názov:Softvér na organizáciu pretekov v orientačnom behu
Vedúci:Michal Forišek
Rok:2007
Kľúčové slová:orientačný beh, softvérový návrh
Abstrakt:Orientačný beh je šport náročný na organizáciu, preto vyžaduje pomoc počítača. Existujúce aplikácie nespĺňajú náročné kritéria kvality a sú zastaralé. V práci analyzujeme, aké funkcie od aplikácie požadujeme. Navrhujeme architektúru aplikácie a technológie, ktoré použijeme. Na priloženom CD sa nachádza samotná implementácia aplikácie, ktorá postačuje na organizáciu menších pretekov od tvorby tratí až po spracovanie výsledkov.

Súbory bakalárskej práce:

polacek.pdf
LukasPolacek-CD.zip