Meno:Tatiana
Priezvisko:Tóthová
Názov:Moderné regulárne výrazy
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:regulárne výrazy, pozitívny a negatívny lookaround, spätné referencie, regex.
Abstrakt:Objektom skúmania našej práce boli nové konštrukcie regulárnych výrazov, ktoré vznikli vývojom programovacích jazykov. Zamerali sme sa na operácie lookahead a lookbehind zvlášť v ich pozitívnej a negatívnej forme. Skúmali sme uzavretosť tried Chomského hierarchie na tieto operácie. Ďalej sme skúmali lookaround skombinovaný s rôznymi množinami operácií regulárnych výrazov. Zistili sme, že základná množina s lookaroundom pokryla iba triedu regulárnych jazykov. V množine rozšírenej o spätné referencie a pozitívny lookaround sme vytvorili nové zložitejšie jazyky, pre ktoré nebolo možné dokázať pumpovaciu lemu. Pridanie lookaroundu prinieslo uzavretosť na prienik a jeho negatívna verzia uzavretosť na komplement.

Súbory bakalárskej práce:

tothova-bc.pdf