Meno:Stanislav
Priezvisko:Párnický
Názov:Porovnanie GUI vybraných softvérových nástrojov
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:usability, user experience, FOSS, GUI, používateľské prostredie, usability testing
Abstrakt:Práca skúma používané techniky na posúdenie kvality používateľského prostredia a jeho použiteľnosti. Venuje sa použitiu týchto techník na posúdenie používateľských prostredí (GUI) vybraných bežne používaných softvérov. Porovnáva softvéry komerčného a free and open source charakteru s rovnakým zameraním. Objavené nedostatky rozoberá v kontexte vývoja daného softvéru a v prípade priamočiarej možnosti nápravy takúto opravu navrhuje.

Súbory bakalárskej práce:

parnicky-bakalarska_praca.pdf