Meno:Martin
Priezvisko:Kuchyňár
Názov:Informačný systém pre športový klub
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:Informačný systém, user-centered Design, user experience (UX)
Abstrakt:V bakalárskej práci sme navrhli ako metodicky vytvoriť a otestovať portál na organizáciu aktivít menšieho športového klubu (napr. badminton, stolný tenis). Funkčnosť vychádza z potrieb organizátorov (napr. tréningy, sústredenia, tréningové plány). Databázové funkcie v prostredí MySQL s využitím CSS a PHP budú slúžiť na zdieľanie dát a štatistík o predchádzajúcich aktivitách. Práca je rozdelená do 3 kapitol. Práca sa zaoberá problematikou user experience a v jej rámci sme preložili do slovenčiny diagram Element‘s of User Experience od J. J. Garretta.

Súbory bakalárskej práce:

BPKuchynar.pdf
BPKuchynar.zip