Meno:Michal
Priezvisko:Janáčik
Názov:Vrcholovo-disjunktné cykly v grafoch.
Vedúci:Mgr. Michal Kotrbčík
Rok:2013
Kľúčové slová:vrcholovo-disjunktné cykly, karteziánsky súčin, tenzorový súčin, silný súčin, lexikografický súčin, ko-normálny súčin, spojenie, decyklačné číslo
Abstrakt:Objektom skúmania našej práce sú vrcholovo-disjuktné cykly v súčinoch grafov a ďalších príbuzných triedach. Po prezentovaní niektorých základných výsledkov z oblasti vrcholovo-disjuktných cyklov, decyklačného čísla a vzťahu medzi nimi, skúmame maximálny počet vrcholovo-disjukntných cyklov postupne v karteziánskom súčine, tenzorovom súčine, silnom súčine, lexikografickom súčine, v spojení grafov, ko-normálnom súčine, zakorenenom súčine a amalgamáciach. V jednotlivých triedach sa zamieravame na postačujúce a nutné podmienky exitencie veľkého počtu vrcholovo-disjunktných cyklov, pričom v niektorých prípadoch sa podarilo presne určiť maximálny počet vrcholovo-disjunktných cyklov.

Súbory bakalárskej práce:

bcpracamj.pdf