Meno:Mariana
Priezvisko:Kuchyňárová
Názov:Hra pre virtuálne múzeum v prostredí COLLADA
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2007
Kµúčové slová:COLLADA, počítačová hra
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prostredím COLLADA a tvorbou hry v tomto prostredí. Popisuje tvorbu schémy COLLADA dokumentov. Definuje sa v nej pojem hry so základným rozdelením počítačových hier. Predstavuje počítačovú hru My beehouse. My beehouse je budovateµská stratégia, ktorá simuluje ľivot včiel.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarska praca.pdf
Readme.txt