Meno:Michal
Priezvisko:Moravčík
Názov:Rekonštrukcia povrchov pomocou zariadenia Kinect
Vedúci:Mgr. Martin Samuelčík, PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:Microsoft Kinect, registrácia obrazov, rekonštrukcia povrchov, 3D modelovanie
Abstrakt:Ciel’om tejto práce je preskúmanie možností využitia zariadenia Microsoft Kinect, ktorý umožnuje 3D snímanie reálneho sveta za pomoci h´lbkového senzoru, na rekonštrukciu povrchov a objektov. Popisuje techniky využívané pri zarovnávaní skenov scény zíkaných z rôznych uhlov a pri samotnej rekonštrukcii povrchu ktorý tvorí trojrozmerný model danej skenovanej scény. ˇ Dalej implementujeme aplikáciu,ktorá za pomoci zariadenia Microsoft Kinect automaticky rekonštruuje reálnu scénu.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarsk paraca Moravcik final.pdf