Meno:Ján
Priezvisko:Tančibok
Názov:Knižnica pre mobilné zariadenia zabezpečujúca dátový prenos cez audio port
Vedúci:RNDr. Michal Forišek PhD.
Rok:2013
Kľúčové slová:serial port, audio port, jack, Android, knižnica, HART, UART, FSK, modulácia, demodulácia, softvérové rádio
Abstrakt:Cieľom práce je implementovať knižnicu poskytujúcu obojsmernú dátovú komunikáciu cez audio port. Prínosy tohoto riešenia sú zabezpečenie napájania prístroja a jednoduchá výroba hardvéru. V tejto práci sa zmeriavame na platformu Android, Komunikovať budeme s modemom podporujúcim FSK moduláciu, ktorý sa dá zabudovať do rôznych senzorov a zariadení.

Súbory bakalárskej práce:

bcTancibok.pdf
audioserial_source315.zip