Meno:Ladislav
Priezvisko:Pápay
Názov:Cache-oblivious algoritmy a ich vizualizácia
Vedúci:Mgr. Jakub Kováč, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:dátové štruktúry, pamäťová analýza, cache, cache-oblivious, vizualizácia
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme modelmi externej pamäte, ktoré vystihujú hierarchické pamäte v dnešných výpočtových systémoch. Konkrétne uvádzame takzvaný cache-oblivious model, ktorý pre isté problémy dosahuje optimálne výsledky bez znalosti parametrov tejto pamäťovej hierarchie. Pre tento model uvádzame niekoľko algoritmov a dátových štruktúr, hlavne B-tromy, spolu s analýzou počtu pamäťových presunov. Napokon v poslednej časti práce popisujeme funkcionalitu a používanie vizualizácií vytvorených ako súčasť tejto práce. Výsledkom práce sú vizualizácie pre niekoľko vybraných cache-oblivious dátových štruktúr, ktoré sú implementované ako rozšírenie aplikácie Gnarley Trees, ktorá vznikla ako súčasť bakalárskej práce Jakuba Kováča v roku 2007. Na priloženom CD sa nachádza zdrojový kód a spustiteľná verzia tejto aplikácie.

Súbory bakalárskej práce:

main_1441090.pdf
thesis-cd-contents.zip