Meno:Rafael
Priezvisko:Korbaš
Názov:Stavová zložitosť deterministických a nedeterministických konečných automatov
Vedúci:Mgr. Marek Zeman
Rok:2014
Kľúčové slová:konečný automat, minimálny NKA, minimálny DKA, stavová zlo-žitosť, enumerácia regulárnych jazykov
Abstrakt:Témou tejto práce je analyzovať rozdiel v počte stavov medzi malými nedeterministickými a deterministickými konečnými automatmi, predovšetkým na binárnej abecede. Jedným z prínosov je tiež enumerácia jazykov akceptovaných nedeterministickými konečnými automatmi do 4 stavov. Dôležitou súčasťou práce je kapitola 4, kde sú prezentované naše výsledky.

Súbory bakalárskej práce:

thesis.pdf
Priloha.zip