Meno:Peter
Priezvisko:Laubert
Názov:Systém pre podporu vyučovania aritmetiky na základných školách
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejar, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:systém pre podporu vyučovania aritmetiky, web technológie, proces tvorby softvéru
Abstrakt:Obsahom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia systému pre podporu vyučovania aritmetiky na základných školách. Cieľom systému nebolo vytvoriť vhodné podmienky len pre žiaka, ale aj pre učiteľov, ktorý majú vďaka uchovávaniu dát o procese učenia žiakov možnosť sledovať a analyzovať priebeh učenia a vďaka tomu zohľadniť pokrok jednotlivých žiakov a prispôsobiť výučbu ich individuálnym potrebám.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska praca.pdf