Meno:Rudolf
Priezvisko:Krumpál
Názov:Porovnanie ohodnocovacích funkcií pri simulovanom žíhaní na ťažkých problémoch
Vedúci:RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:simulované žíhanie, ohodnocovacie funkcie, generovanie susedných konfigurácií , pentomíno
Abstrakt:V tejto práci je zhrnutý výskum, ktorý sa zaoberal použitím algoritmu Simulované žíhanie na probléme, ktorý mu nebol šitý na mieru. Konkrétne sme sa snažili vyriešiť problém len minimálnymi úpravami väčšiny faktorov vstupujúcich do tohto algoritmu. Snažili sme sa zamerať hlavne na použitie vhodných ohodnocovacích funkcií a vhodného vytvárania susedných konfigurácií. Problém, ktorý sme sa takto pokúsili vyriešiť sú pentomína. Kvalitu jednotlivých spôsobov generovania konfigurácií a ohodnocovacích funkcií sme zhodnotili porovnávacími grafmi.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf