Meno:Martin
Priezvisko:Filek
Názov:Vizuálna podpora dokazovania správnosti programov pomocou Floydovej metódy
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:Floydova metóda, správnosť programov, vizualizácia
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť aplikáciu na vizualizáciu Floydovej metódy, ktorá sa používa na dokazovanie čiastočnej správnosti programov. Práca poskytuje teoretický základ potrebný pre pochopenie jednotlivých krokov metódy. Obsahuje tiež popis vizualizačných techník a implementačné detaily. Aplikácia má pomáhať študentom pri štúdiu teoretickej informatiky v oblasti teórie programovania.

Súbory bakalárskej práce:

filek_bc.pdf
filekBcProg.zip