Meno:Tomáš
Priezvisko:Trungel
Názov:Rozšírenie systému VizzA na generovanie vizualizácií algoritmov
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:VizzA, vizualizácia, smerník
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je popísať a rozšíriť systém VizzA, ktorý vznikol ako diplomová práca na Katedre informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Systém VizzA je abstraktný vizualizačný systém, ktorý slúži ako nástroj na vizualizáciu algoritmov. V tejto práci ho rozšírime o nové vizualizačné nástroje s hlavným zameraním na implementáciu podpory vizualizácie smerníkov počas behu programu. Práca sa zameriava na analýzu a samotnú implementáciu týchto rozšírení a medzi iným poskytuje aj praktické príklady novo implementovaných súčastí ako napríklad vizualizáciu spájaného zoznamu.

Súbory bakalárskej práce:

praca.pdf
priloha A.zip