Meno:Alena
Priezvisko:Pisarčíková
Názov:Náhodné grafy
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2014
Kľúčové slová:náhodné grafy, reprezentačná matica
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je skúmanie vlastností náhodných grafov, a tiež získanie vlastných poznatkov. V práci budeme náhodné grafy reprezentovať pomocou reprezentačnej matice, na ktorej si ukážeme ich jednotlivé vlastnosti. Budeme odhadovať veľkosti podmatíc, ako aj počty podmatíc jednotlivých rozmerov, aby sme mohli získať pokrytie matice. V druhej časti budeme uvažovať o izolovaných vrcholoch a izolovaných hranách v náhodnom grafe. Ukážeme, že tieto vrcholy a hrany majú za určitých podmienok Poissonovo rozdelenie.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf