Meno:Martin
Priezvisko:Strapko
Názov:Systém automatickej distribúcie softvéru na pracovné stanice s OS Windows 7
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:Windows, .NET framework, HTTPS, registre, počúvanie udalostí
Abstrakt:Cieľom tejto práce je implementovať jednoduchú aplikáciu na automatizáciu hromadného inštalovania staníc s operačným systémom Windows 7. Snahou je taktiež implementovať funkcionalitu inštalácie balíku na vyžiadanie, pre používateľa bez potreby administrátorských práv.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
priloha.zip