Meno:Mária
Priezvisko:Šormanová
Názov:User Profile Module for matfyz.sk Portal
Vedúci:doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:centalizácia, užívateľské dáta, single sign-on, gamifikácia
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo vytvoriť a včleniť nový subportál profile.matfyz.sk do existujúceho komunitného portálu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK - matfyz.sk. Používateľské dáta, ktoré boli predtým ukladané na rôznych subportáloch vo viacerých kópiách, sú teraz uložené centrálne na jednom mieste - v databáze tohto subportálu, kde sa zobrazujú na profilovej stránke používateľa. Aby bol presun efektívny, spravili sme analýzu a kategorizáciu používateľských dát. Subportály, ktoré si doteraz dáta, ktoré využívali, spravovali sami, teraz potrebujú prístup k užívateľským dátam uloženým na profile. Na tento účel sme navrhli a vytvorili rozhranie, pomocou ktorého vedia subportály pristupovať k dátam o používateľoch a taktiež ohlasovať aktivitu používateľa na danom subportáli. Aktivity sa zobrazujú na jeho profile a slúžia na prepojenie celého portálu a zvyšovanie záujmu o ostatných používateľov. Na profile sa taktiež zobrazujú nadobudnuté ocenenia a odznaky, ktoré používatelia získavajú za svoju aktivitu na portáli, čím sa ich snažíme motivovať k tvorbe hodnotného obsahu. V práci sme navrhli metódu, ako implementovať tento mechanizmus. Subportál profile.matfyz.sk taktiež prebral funkciu prihlasovania a odhlasovania používateľov. Zavádza jednotné prihlásenie do všetkých subportálov naraz (single sign-on) a tým spríjemňuje prácu s celým systémom. Na tento účel sme implementovali protokol OAuth 2.0, ktorý sme prispôsobili a rozšírili tak, aby vyhovoval našim potrebám. Implementácia celej práce je dostupná na webovej stránke subportálu: http://profile.matfyz.sk a na priloženom CD.

Súbory bakalárskej práce:

profile.zip
bakalarska_praca.pdf