Meno:Marek
Priezvisko:Čačko
Názov:Možnosti eliminácie cenzúry na internete
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:internetová cenzúra, obchádzanie cenzúry, internet
Abstrakt:V tejto práci vysvetlíme ako funguje cenzúra na internete a popíšeme kľúčové vlastnosti najznámejších nástrojov na jej obchádzanie. Tieto nástroje sú Proxy server, VPN, Dust, Telex, Freenet a Tor. V práci taktiež navrhneme naše vlastné riešenie na obchádzanie cenzúry a popíšeme, ako by sme ho implementovali.

Súbory bakalárskej práce:

cacko_final.pdf