Meno:Ján
Priezvisko:Hozza
Názov:Rekonštrukcia duplikačných histórií pomocou pravdepodobnostného modelu
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:duplikačná história, rekonštrukcia, pravdepodobnostný model, skórovanie
Abstrakt:V bioinformatike sa často zaoberáme evolúciou DNA sekvencie jedného organizmu. Pre danú sekvenciu nás môže zaujímať duplikačná história, čo je postupnosť dlhých zmien v sekvencii. V práci sa zaoberáme problémom ako zrekonštruovať duplikačnú históriu, ak poznáme len súčasnú podobu DNA sekvencie. Implementujeme algoritmus riešiaci tento problém pomocou pravdepodobnostného modelu a šiestich skórovacích metód. Hlavným prínosom našej práce je samotná implementácia a tiež podrobné preskúmanie a porovnanie vplyvu skórovacích metód na výsledky algoritmu.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka-hozza.pdf
pramoduhis-src.zip