Meno:Mária
Priezvisko:Mrocková
Názov:Nový portál Programátorská liaheň
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:výučba programovania, algoritmické úlohy, automatické testovanie, Django
Abstrakt:V práci predstavujeme novú implementáciu portálu Programátorská liaheň. Ide o webový projekt, ktorý sa zameriava na riešenie algoritmických úloh systémom samoštúdia. Zahŕňa úlohy, ktoré sú tematicky rozčlenené do sád a majú určenú svoju nadväznosť. Využívame princíp automatického testovania riešení na vopred pripravených, ale nezverejnených vstupoch. Liaheň poskytuje vzorové riešenia úloh a študijné materiály. Projekt obsahuje aj administrátorské rozhranie pre pohodlné pridávanie a upravovanie úloh. Používame jazyk Python s frameworkom Django.

Súbory bakalárskej práce:

programatorska-liahen.pdf
liahen.zip