Meno:Lucia
Priezvisko:Piváčková
Názov:Trénovanie agenta pre prieskum v real-time strategických hrách pomocou učenia posilňovaním
Vedúci:Mgr. Viliam Dillinger
Rok:2014
Kľúčové slová:CACLA, učenie posilňovaním, neurónové siete, StarCraft, prieskum, mikromanažment
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť, implementovať a natrénovať agenta pre prieskum v real-time stategickej hre StarCraft: Brood War pomocou učenia posilňovaním. Pri implementácii sme využili algoritmus CACLA (Continuous Actor-Critic Learning Automaton), dopredné neurónové siete a C++ framework BWAPI, ktorý umožňuje vytvárať vlastnú umelú inteligenciu do hry StarCraft: Brood War. Trénovanie agenta malo dve fázy - učenie najkratšej cesty na dané miesto a vyhýbanie sa nebezpečenstvu. V prvej fáze sa agent naučil prísť na dané miesto, ale v druhej už nebol veľmi úspešný.

Súbory bakalárskej práce:

praca.pdf
Source.zip