Meno:Duąan
Priezvisko:Plavák
Názov:Renderovací systém pre streamované dáta pre Ogre
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2014
Kµúčové slová:ogre, grafický engine, grafická scéna, synchronizácia scény, synchroni- zácia po sieti
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sme navrhli a implementovali doplnok pre grafický engine Ogre, ktorý pridáva podporu synchronizácie grafickej scény v aplikáciach spojených po sieti. Tento doplnok je prototyp so základnou funkcionalitou fungujúci pod rôznymi operačnými systémami a na rôznych zariadeniach.

Súbory bakalárskej práce:

bc_plavak.pdf
patch_files.zip