Meno:Osama
Priezvisko:Hassanein
Názov:Trénovanie agenta pre makromanažment v real-time strategických hrách pomocou učenia posilňovaním
Vedúci:Mgr. Viliam Dillinger
Rok:2014
Kľúčové slová:Učenie posilňovaním, Advantage learning, Dopredné neurónové siete, Real-time stratégie, Makromanažment, Starcraft: Brood War, Cannon Rush
Abstrakt:Cielom práce bolo navrhnúť a implementovať agenta založeného na učení posiľnovaním pre makromanaˇzment v real-time strategických hrách. Najprv sme navrhli agenta, ktorý túto úlohu rieši pomocou učiaceho algoritmu Advantage Learning a dopredných neurónových sietí. Knižnica BWAPI, nám potom umožnila vytvoriť agenta pre hru Starcraft, ktorý využíva stratégiu cannon rush na porazenie súpera. Agenta sme trénovali v zápasoch proti natívnemu AI hry Starcraft, pričom sme vyskúšali viacere konfigurácie učiaceho algoritmu. Aj keď sa agentovi nepodarilo vždy nájsť optimálne riešenie, na konci trénovania bola jeho úspešnosť dostatočná na použitie v praxi.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalarka.pdf
príloha.zip