Meno:Kubo
Priezvisko:Kováč
Názov:Vyhľadávacie stromy a ich vizualizácia
Vedúci:Mgr. Janka Katreniaková
Rok:2007
Kľúčové slová:dátové štruktúry, vizualizácia, vyhľadávacie stromy, vyvážené stromy
Abstrakt:V tejto práci sa zaoberáme vizualizáciou stromovitých dátových štruktúr, presnejšie vyhľadávacích stromov. V prvej časti uvádzame prehľad binárnych vyhľadávacích stromov, vyvážených stromov (AVL-strom, 2-3-strom, B-strom, červeno-čierny strom, AA-strom), znáhodnených metód (skip list, treap) a vyhľadávacích stromov s amortizovanou zložitosťou (GB-strom, splay strom). V druhej časti sa venujeme vizualizácií týchto dátových štruktúr -- popisujeme vytvorený program a jeho implementáciu. Výsledkom práce je prehľad vyhľadávacích stromov a Java applet priložený na CD, tiež prístupný cez internet na adrese http://people.ksp.sk/~kuko/bak/

Súbory bakalárskej práce:

bak.zip
bak.pdf