Meno:Anna
Priezvisko:Dresslerová
Názov:Generovanie vzorov na vyšívanie
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:krížikové vyšívanie, digitalne spracovanie obrazu, dithering
Abstrakt:V práci skúmame existujúce a navrhujeme nové riešenia problémov súvisiacich s generovaním predlohy na krížikové vyšívanie z bitmapy. Súvisiace problémy sú výber vhodnej palety farieb dostupných vyšívacích priadzí, zmena veľkosti vstupnej bitmapy na rozmery výšivky a určenie jednotlivým krížikom, akou priadzou majú byť vyšité. Pri poslednom probléme skúmame vhodnosť rôznych typov ditheringu. K práci je taktiež priložená aplikácia, v ktorej sú naše riešenia implementované a tiež obsahuje používateľské rozhranie, ktoré okrem iného umožňuje vygenerovanú predlohu editovať, ukladať, otvárať a exportovať do PDF.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
dresslerova.zip