Meno:Richard
Priezvisko:Dvorský
Názov:Inteligentné vyhľadávanie v systéme na evidenciu skautských družinových hier
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:generátor družinoviek, inteligentné vyhľadávanie, PHP, JavaScript
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce bolo vytvoriť program inteligentného vyhľadávania v systéme na generovanie skautských družinoviek. Program inteligentného vyhľadávania dokáže analyzovať a predvídať vstup dát v prirodzenom jazyku a na základe toho vygenerovať program na skautskú družinovku.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarkaFinalnaTesnePredTlacou.pdf