Meno:Peter
Priezvisko:Kovács
Názov:Webovské rozhranie pre bezpečné zdieľanie dokumentov v cloude
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:web aplikácia, cloud, bezpečné zdieľanie dát
Abstrakt:Práca sa zaoberá implementáciou webovského rozhrania, ktoré bude slúžiť na bezpečné zdieľanie dokumentov v cloude. Toto rozhranie tvorí vrstvu medzi cloudom a používateľom, ktorá šifruje všetky odchádzajúce dáta a dešifruje prichádzajúce. Implementovali sme možnosť zdieľať šifrované súbory a tiež zrušenie zdieľania. Systém sme navrhli tak aby tretia strana nemohla získať informácie o prenášaných dátach v otvorenom tvare.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
SecureCloud.zip