Meno:Ondrej
Priezvisko:Ritomský
Názov:Zvýšenie úspešnosti rozpoznávania izolovaných hlások využitím techniky modelovania šumu pozadia
Vedúci:RNDr. Marek Nagy, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:zvuk, rozpoznávanie hlások, MFCC, model pozadia, klástering
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá zvyšovaním úspešnosti rozpoznávania hlások a vytvorením aplikácie, ktorá by mohla slúžiť žiakom základných škôl na precvičovanie vyslovovania hlások. Rečový signál je reprezentovaný metódou MFCC a vyskúšané sú tri rôzne metódy na jeho klasifikáciu. Použité experimentálne metódy na zvýšenie úspešnosti sú orezávanie nahrávky, klástering, vytvorenie modelu pozadia. Práca tiež popisuje možnosti obmien týchto metód, ktoré sa vyskúšali pri jej vypracovaní. Práca taktiež popisuje aplikáciu, ktorá využíva popísaný rozpoznávač. Aplikácia je jednoduchá na pochopenie pre cieľovú skupinu a je spustiteľná v hociakom operačnom systéme, v ktorom je najnovšia verzia Google Chromu. Táto aplikácia je vytvorená s cieľom zrýchliť rozpoznávanie využitím viacerých vlákien. Taktiež je aplikácia schopná nahrávky zbierať a následne poskytnúť nástroje na pomoc pri ich spracovaní.

Súbory bakalárskej práce:

ritomsky_bakalarska_praca.pdf
source_code.zip