Meno:Milutín
Priezvisko:Krištofič
Názov:Modulárna implementácia hier v Answer Set Programovaní
Vedúci:Mgr.Jozef Šiška
Rok:2007
Kľúčové slová:logický program, answer set, modularizácia, počítačová hra, umelá inteligencia
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vyskúšať možnosti modularizácie answer set programov pri implementácií reálnych problémov. V rámci práce sme navrhli predstavu modularizácie logického programu a následne zostrojili v jazyku Python ako rozšírenie pre framework herného enginu od Jozefa Šišku. Tiež sme predstavili samotné logické programy a ich vhodnosť začlenenia do praktických problémov ako je vytváranie pocitacových hier.

Súbory bakalárskej práce:

Modularna implementacia hier v answer set programovani.pdf
implementacia modularizacie.zip
shakeyWorld.zip