Meno:Jakub
Priezvisko:Pavčo
Názov:Vizuálna podpora dokazovania čiastočnej správnosti programov pomocou Hoareovej metódy
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:Hoareho metóda, čiastočná správnosť, vizualizácia
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť aplikáciu na vizualizáciu dokazovania čiastočnej správnosti daného štruktúrovaného programu. Používaná je Hoareho metóda na dokazovanie čiastočnej správnosti. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou, ktorá vysvetľuje Hoareho metódu. Druhá a tretia kapitola obsahujú opis nášho prístupu k vizualizácií a implementačné detaily. Posledná kapitola demonštruje využitie aplikáciena na konkrétnom príklade. Táto aplikácia by mala pomôcť študentom v lepšom porozumení Hoareho metódy počas ich štúdia teórie programovania.

Súbory bakalárskej práce:

pavco.pdf