Meno:Martin
Priezvisko:Mašurik
Názov:Heuristiky a metaheuristiky
Vedúci:prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
Rok:2015
Kľúčové slová:optimalizácia, optimalizačný problém, heuristiky, metaheuristiky
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vytvoriť prehľad najznámejších metaheuristík, pozrieť sa na ich charakteristické vlastnosti a porovnať ich s triedou algoritmov nazývaných heuristiky. Keďže v niektorých literatúrach sa tieto názvy zamieňajú, ďalším cieľom by mohlo byť vyjasnenie definícií a rozdielov medzi týmito dvoma kategóriami algoritmov. Hlavná časť tejto práce sa venuje dôkladnému popisu komplexných metaheuristických algoritmov z ktorého vyplýva, že sú oveľa flexibilnejšie a použiteľnejšie na riešenie problémov reálneho sveta než jednoduchšie heuristické metódy.

Súbory bakalárskej práce:

Bakalárska práca final.pdf