Meno:Mária
Priezvisko:Vajdová
Názov:Rozoznávanie orientácie riasiniek
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:riasinka, detekcia orientácie, spracovanie obrazu
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie, ktorá je schopná rozoznávať orientácie riasiniek z fotografií zostrojených mikroskopom. Riasinky sú bunkové organely, nachádzajúce sa na povrchu eukaryotických buniek. Aplikácia vznikla na podnet lekárov z oddelenia pľúcnych chorôb Pediatrickej kliniky fakultnej nemocnice Motol v Prahe, ktorí sa zaoberajú skúmaním riasiniek a ich orientácie. Súčasťou aplikácie je aj grafické užívateľské rozhranie, ktoré sprevádza používateľa rozoznávaním a vyhodnocovaním fotografií riasiniek. V práci sme sa ďalej zaoberali aj motiváciou skúmania riasiniek, existujúcimi metódami spracovania obrazu alebo štatistickými metódami vyhodnocovania výsledkov z meraní orientácií. Nakoniec v práci testujeme existujúcu aplikáciu pri bežnom používaní.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
CiDi.zip