Meno:Peter
Priezvisko:Havlíček
Názov:Prostredie pre podporu výučby predmetu Formálne jazyky a automaty
Vedúci:RNDr. Dana Pardubská, PhD.
Rok:2007
Kľúčové slová:simulácia gramatík, simulácia automatov, pedagogický softvér
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvéru, ktorý má slúžiť ako pomôcka v procese výučby formálnych jazykov. Softvér umožňuje vytvárať regulárne, bezkontextové, kontextové a frázové gramatiky, deterministické turingové stroje a deterministické konečné automaty. Prvky množín, použitých pri konštrukcii, je možné parametrizovať. Softvér následne umožňuje vytvárať odvodenia v skonštruovaných gramatikách a krokovať skonštruované automaty na vstupoch. V jednotlivých častiach práce sa zaoberám návrhom aplikácie, postupom pri implementácii, spracovaním a vyhodnotením vstupu a ukladaním do súboru.

Súbory bakalárskej práce:

havlicek2007.pdf