Meno:Marián
Priezvisko:Horňák
Názov:Knižnica pre výučbu programovania v Pythone
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:výučba programovania, počítačová hra, Python
Abstrakt:Napriek veľkému množstvu softvéru zameraného na výučbu programo- vania je niekedy náročné vhodne si vybrať správny. Stáva sa to najmä pri výučbe mimo školského prostredia, na ktoré je tento softvér prispôsobený. Príkladom je situácia, kedy potrebujeme počas týždňového kurzu motivo- vať 15-ročných žiakov k programovaniu. Softvér vhodný na tento účel by mal byť dostatočne jednoduchý, aby ho žiaci stihli v krátkej pochopiť, dosta- točne interaktívny, aby žiakov zaujal a dostatočne praktický, aby sa žiaci boli schopní samostatne venovať programovaniu aj po skončení kurzu. V práci sa pokúsime navrhnúť a implementovať knižnicu spĺňajúcu tieto požiadavky. Výsledný produkt potom otestujeme a prediskutujeme jeho pripravenosť na použitie v praxi.

Súbory bakalárskej práce:

hornak411433110664629.pdf