Meno:Martin
Priezvisko:Zvara
Názov:Tvorba interaktívnych príbehov ako plánovanie
Vedúci:RNDr. Jozef Šiška, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:systémy generujúce príbehy, plánovanie, ASP, Propp
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa snaží uviesť čitaťela do problematiky výpočtovej naratológie so zameraním na systémy generujúce príbehy. Pojednáva o možnostiach ktoré sa poskytujú pri ich tvorbe a zároveň ponúka stručný prehľad niektorých významných systémov pre generovanie príbehov. Ukazuje ako sformalizovať Proppov model pre tvorbu príbehov a zapísať ho ako plánovací problém ktorý možno naprogramovať ako logický program pomocou ASP. Súčasťou je aj program ktorý generuje príbehy.

Súbory bakalárskej práce:

Tvorba_interaktivnych _pribehov_ako_planovanie.pdf
Code.zip