Meno:Jakub
Priezvisko:Pospíchal
Názov:Procedurálne generovanie mapy pre RPG hry
Vedúci:RNDr. Jozef Šiška, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:Procedurálne generovaný obsah, RPG hry
Abstrakt:Procedurálne generovanie je rozšírenou technikou využívanou predovšetkým v počítačovej grafike. Táto technika uľahčuje prácu dizajnérom a zvyšuje rôznorodosť generovaného obsahu. V tejto práci sme si ukázali rôzne postupy, akými táto technika vytvára grafické objekty a aplikovali sme ich na problematiku tvorby máp do RPG hier. Vytvorili sme aplikáciu umožňujúcu generovať mapy na základe netriviálnych požiadaviek zadaných užívateľom. Ukázali sme, ako vhodne navrhnúť štruktúru generovania. Implementovali sme algoritmus, ktorý pomocou generátora pseudonáhodných čísel generuje jaskyňu s viacerými miestnosťami, ktoré obsahujú rôzne predmety. Nakoniec si užívateľ môže takto vygenerovanú mapu ručne prispôsobiť. Týmto sme značne ušetrili časovú náročnosť tvorby mapy do RPG hry.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
D&D.zip