Meno:Peter
Priezvisko:Becza
Názov:Vizualizácia vlastností grafov bez násobných hrán a slučiek
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:graf, generovanie grafov, vizualizácia, mapovanie, farbenie grafov, spracovanie dát
Abstrakt:Teória grafov ako súčasť diskrétnej matematiky je rýchlo rozvíjajúcou sa oblasťou matematiky. Teória grafov skúma abstraktné matematické štruktúry zvané grafy, ktorých pomocou sa rieši mnoho problémov. S nárastom informácií a vedomostí o grafoch je potrebné tieto dáta efektívne spracovávať. Jedným zo spôsobov spracovania dát je vizualizácia. V tejto bakalárskej práci budeme definovať pozíciu grafu v 2D priestore a vytvoríme nástroj, ktorý dokáže postupne lexikograficky generovať konečné neorientované grafy bez multihrán a slučiek. Dokáže ich zobraziť v rovine a priradí im farbu podľa toho, či graf má vybranú vlastnosť alebo nie. Prostriedkom takejto vizualizácie bude jednoduchšie uvedomiť pozíciu konkrétneho grafu vo vzťahu k ostatným grafom, čo môže pomôcť pri budúcom skúmaní ich vlastností.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf