Meno:Peter
Priezvisko:Poláčik
Názov:Implementácia distribuovaného build systému
Vedúci:RNDr. Michal Rjaško, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:kompilácia, distribúcia úloh, Go, Linux
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá implementáciou aplikácie, ktorá slúži na distribuovanie práce kompilátorov na viacero počítačov za účelom zrýchlenia procesu kompilácie projektu. Práca popisuje teoretickú prípravu, architektúru a návrh systému, použité ná- stroje a knižnice, a implementáciu.

Súbory bakalárskej práce:

thesis.pdf
forge-src.zip