Meno:Marek
Priezvisko:Ludha
Názov:Implementácia algoritmov pre projekt Boost
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2007
Kľúčové slová:externé algoritmy, grafové algoritmy, I/O zložitosť, generické programovanie
Abstrakt:Slabým miestom aplikácii spracovávajúcich veľké množstvo dát zvykne byť nemožnosť uložiť všetky dáta do operačnej pamäte a následné veľké množstvo I/O operácii, ktoré je spojené s prístupmi k týmto dátam. Cieľom tejto práce je implementovať základné grafové algoritmy s ohľadom na ich I/O zložitosť. Pre lepšiu znovupoužiteľnosť kódu sme ich implementovali tak, aby boli ľahko začleniteľné do knižnice Boost. V prvej časti sa zaoberáme popisom situácie na pozadí tohoto problému a možnosťou ich využitia. V druhej kapitole definujeme pojem I/O zložitosti a študujeme externé algoritmy DFS, BFS a mergesort. V krátkosti tu nahliadneme do programovacích paradigiem použitých pri návrhu knižnice Boost. Tretia kapitola obsahuje návrh štruktúry kódu a prijaté implementačné rozhodnutia. Používateľskú dokumentáciu možno nájsť v poslednej kapitole.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
priloha.zip