Meno:Martin
Priezvisko:Ivančík
Názov:Sledovanie volaní v .NET aplikáciach
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:metadáta, signatúry, profilovanie, COM objekt, hook, common language runtime
Abstrakt:V tejto práci stručne predstavíme platformu .NET. Popíšeme štruktúru metadát v spustiteľnom súbore .NET aplikácie a vysvetlíme, akým spôsobom možno sledovať volania funkcií a získať hodnoty ich argumentov a návratových hodnôt.

Súbory bakalárskej práce:

main_final.pdf
Sources.zip