Meno:Jakub
Priezvisko:Novák
Názov:Dynamická navigácia osôb so spätnou väzbou v mestskej hromadnej doprave
Vedúci:RNDr. Marek Nagy, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:webová aplikácia, open-source, navigácia, python, mhd
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá implementáciou webovej aplikácie, ktorá slúži na zjednodušenie pohybu po Bratislave pomocou mestskej hromadnej dopravy. Práca porovnáva poskytovateľov mapových služieb, popisuje získavanie potrebných údajov, architektúru systému, použité knižnice a okrem samotnej implementácie aj problémy, ktoré nastali pri implementácii. Aplikácia je schopná vyhľadávať trasy na základe zadanej fyzickej adresy, ale aj lokácie zariadenia, nájsť najbližšiu zastávku, vyhľadať spoje a navigovať používateľa až k cieľovému bodu.

Súbory bakalárskej práce:

bc-master.zip
bc-novak72.pdf