Meno:Peter
Priezvisko:Hraška
Názov:Analýza kvality cestnej siete
Vedúci:RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:grafové algoritmy, cestné siete, OpenStreetMap
Abstrakt:Práca prezentuje aplikovanie algoritmov pre vyhľadávanie najkratšej cesty v grafe na určenie stupňa dôležitosti ciest v mape cestnej siete. Popisuje v praxi použiteľný spôsob použitia mapových podkladov z projektu OpenStreetMap na vyhľadanie najkratšej cesty, určenie dôležitosti cesty a následné grafické zobrazenie dôležitosti cesty na týchto mapách.

Súbory bakalárskej práce:

Hraska.pdf
HraskaPriloha.zip